Open Monumentendag Breda

Dagen

Monumentale lokaties

Bezoeken

foto: Marco Diks

Samen met STROOM organiseert Studio ZooLies in opdracht van de gemeente Breda de Open Monumenten Dagen Breda edities 2017 – 2020.

Sinds jaren genieten duizenden Bredanaars en bezoekers van Open Monumentendagen in het tweede weekend van september waarop het prachtige erfgoed van Breda in de schijnwerpers staat.

Open Monumenten Dagen Breda wordt in opdracht van de gemeente Breda georganiseerd om het publiek/inwoners van Breda te verbinden met en bewust te maken van de waarde van Bredase monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het behoud van het Bredase culturele erfgoed niet alleen van cultureel, maar ook van maatschappelijk én economisch belang is en dat we dit willen doorgeven aan volgende generaties. Breda is door haar rijkdom en diversiteit aan (im)materiële erfgoed een aantrekkelijke stad wat een concurrentievoordeel voor toerisme en zakelijke ontwikkeling biedt.

De betrokkenheid binnen Breda voor de Open Monumentendagen is groot. Zo stellen er gemiddeld zo’n 30-40 monumentale lokaties gratis hun deuren open voor het publiek en zijn er zeel veel culturele partijen die hier tijdens dit weekend gratis een gevarieerd cultureel aanbod laten zien. Daarnaast kunnen de Open Monumentendagen gelukkig ook rekenen op vele enthousiaste vrijwilligers die deze dagen mede tot een succes maken. Open Monumentendagen Breda is een goed voorbeeld van de nieuwe stadsslogan: ‘Breda brengt het samen’. Deze samenwerking en het enthousiasme voor Open Monumentendagen Breda vertaalt zich direct naar hoge bezoekersaantallen (27.000 in 2017; 33.470 in 2018), waardoor we als Breda in de top 3 staan van drukst bezochte gemeenten tijdens het Open Monumenten weekend.

www.omdbreda.nl

Foto's: Joyce van Belkom, Marco Diks, Studio ZooLies